Menu

Program konferencji

DZIEŃ 1. Day 1. Filharmonia Słupska 8 luty 2018 (CZWARTEK)

filharmonia slupska

14:00-15:45 SESJA I. WYBRANE PRZYPADKI KLINICZNE/ SELECTED CASE PRESENTATIONS
16:00-16:45 UROCZYSTA INAUGURACJA 14.ADA /WELCOME CEREMONY
16:50-19:00 SESJA II. INAUGURACYJNA
19:00-20:30 POCZĘSTUNEK

14:00-15:45 SESJA I. WYBRANE PRZYPADKI KLINICZNE/ SELECTED CASE PRESENTATIONS

Prowadzenie: .dr n. med. Aleksandra WILKOWSKA (GUMed), prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (UM, Vitebsk)

14:00-14:08 Uogólniona skórna mastocytoza Justyna Czarny (Gdańsk)
14:08-14:16 Trudności terapeutyczne w leczeniu atopowego zapalenia skóry Joanna Dawicka (Gdańsk)
14:16-14:24 Sarkoidoza skóry Karolina Górska (Gdańsk)
14:24-14:32 Olbrzymi nowotwór skóry z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc Michał Sobjanek (Gdańsk)
14:32-14:40 Zespół larwy skórnej wędrującej Izabela Błażewicz (Gdańsk)
14:40-14:50 Utrwalone reakcje polekowe Aneta Karasińska (Ustka)
14:50-15:00 Przegląd przypadków z afrykańskich klinik dermatologicznych Piotr Brzezinski (Ustka)
15:00-15:08 Atypical fibroxanthoma w nietypowej lokalizacji Piotr Brzezinski (Ustka)
15:08-15:17 The clinical case of syphilis infection Alena Yarmolik (Grodno)
15:17-15:26 Pseudolymphoma of the skin Nastassia Brynina (Grodno)
15:26-15:35 Zmiany skórne w przebiegu zespołu DRESS po karbamazepinie Janusz Zaryczański (Opole)
15:35-15:45 DYSKUSJA/Q&A

15:45-16:00 KAWA/HERBATA

16:00-16:50 UROCZYSTA INAUGURACJA 14.ADA

16:50-19:00 SESJA II. INAUGURACYJNA

Prowadzenie: prof. Roman J. NOWICKI (GUMed, Gdańsk)

16:50-17:10 Nowa karta pracowników Służby Zdrowia abp. Henryk F. HOSER (Warszawa)
17:10-17:30 IgE - czy zawsze wskaźnik atopii? prof. Barbara ROGALA (SUM Katowice)
17:30-17:50 Czy dermatolog może uratować pacjenta przed zawałem serca? prof. Marcin GRUCHAŁA (rektor GUMed)
17:50-18:10 Jak skóra porozumiewa się z mózgiem? prof. Janusz MORYŚ (GUMed)
18:10-18:30 Lekarze dermatolodzy-ofiary tragedii w Katyniu prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (UM Vitebsk)

18:30 -21:45 KAWA/HERBATA/POCZĘSTUNEK

DZIEŃ 2. Day 2. Dolina Charlotty 9 luty 2018 (PIĄTEK)

Slajd1

08:00 - 09:10 I. WARSZTATY SZKOLENIOWE: EMOLIENTY/ CLINICAL EFFICACY OF EMOLLIENTS COURSE sala B
09:10 - 09:30 I. Gorący temat/HOT TOPIC Nowa europejska klasyfikacja skórnych reakcji alergicznych na leki sala A
09:30 - 09:50 II. Gorący temat/HOT TOPIC Astma i alergiczny nieżyt nosa: jedna choroba i jedna terapia
09:50 - 10:20 I. SPOTKANIE Z EKSPERTEM /Meeting with expert prof. Jerzy KRUSZEWSKI (Warszawa)
10:20 - 12:00 SESJA III. POKRZYWKA/ SESSION III. URTICARIA
12:00 - 12:20 III. Gorący temat/HOT TOPIC AZS - dlaczego niechętnie stosuję miejscowe GKS?
12:20 - 13:30 SESJA IV. ALERGIA KONTAKTOWA/ SESSION IV. CONTACT ALLERGY
13:30 - 14:30 LUNCH & EXHIBITS
14:30 - 16:50 SESJA V. ŁUSZCZYCA/ SESSION V. PSORIASIS
16.50 - 17.10 II. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Zbigniew ZDROJEWSKI (Gdańsk)
17.10 - 17.30 III. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Andrzej KASZUBA (Łódź)
17:30 - 18:15 SESJA VI. ZESPOŁY AMIN BIOGENNYCH/ SESSION VI. BIOGENIC AMINES SYNDORMES
18:15 - 18:35 IV. Gorący temat/HOT TOPIC Związek pomiędzy paleniem papierosów a częstością chorób alergicznych?

08:00-09:10 I. WARSZTATY SZKOLENIOWE: EMOLIENTY

Prowadzenie: prof. RJ Nowicki, prof. R.Spiewak   Grant naukowo-szkoleniowy Firmy CERKO

08:00-08:20 Nowoczesne emolienty w praktyce prof. R. J. Nowicki
08:20-08:40 Podział emolientów dr n. farm. B. Pilarski (Gdynia)
08:40-09:00 Bezpieczeństwo emolientów prof. R. Śpiewak (Kraków)
09:00-09:10 Dyskusja

09:10-09:30 I. Gorący temat/HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. C. Kowalewski (Warszawa)
Nowa europejska klasyfikacja skórnych reakcji alergicznych na leki
prof. Radosław ŚPIEWAK (Kraków)

09:30-09:50 II. Gorący temat/HOT TOPIC

Grant naukowo-szkoleniowy Firmy MYLAN

Prowadzenie: prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Astma i alergiczny nieżyt nosa: jedna choroba i jedna terapia
prof. Bolesław SAMOLIŃSKI (Warszawa )

09:50 - 10:20 I. Spotkanie z Ekspertem

Prowadzenie: prof. B. Samoliński (Warszawa)
Leki przeciwhistaminowe dzisiaj i jutro prof. Jerzy KRUSZEWSKI (WIM Warszawa)

10:20-12:00 SESJA III. POKRZYWKA/URTICARIA

Prowadzenie: prof. Magdalena CZARNECKA-OPERACZ (UM, Poznań), prof. Bernard PANASZEK (UM, Wrocław)

10:20-10:35 Pokrzywka przewlekła, niedobór witaminy D, replikacja EBV doc. K. Lishchuk-Yakymovych (Lwów)
10:35-10:50 Pokrzywka idiopatyczna przewlekła w praktyce: przypadki kliniczne dr Iryna Voznyak (Lwów)
10:50-11:10 Znaczenie infekcji w patogenezie pokrzywki przewlekłej prof. Bernard Panaszek (UM Wrocław)
11:10-11:30 Doświadczenia z najcięższymi chorymi z pokrzywką indukowaną przez zimno prof. Rafał Pawliczak (UM, Łódź)
11:30-11:50 Aktualne zalecenia leczenia pokrzywek przewlekłych prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (UM, Poznań)
11:50-12:00 Q&A

12:00 - 12:20 III. Gorący temat/HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (UM, Poznań)

AZS - dlaczego niechętnie stosuję miejscowe GKS? prof. Rafał PAWLICZAK (UM, Łódź)

12:20- 13:30 SESJA IV. ALERGIA KONTAKTOWA/CONTACT ALLERGY

Prowadzenie: prof. Beata KRĘCISZ (Kielce), prof. Radosław Spiewak (UJ Kraków)

12:20-12:40 Atopowe zapalenie skory a alergia kontaktowa prof. B. Kręcisz (Kielce)
12:40-13:00 Systemowe kontaktowe zapalenie skóry prof. B. Panaszek (UM, Wrocław)
13:00-13:20 Nowe europejskie wytyczne wykonywania testów płatkowych prof. R. Spiewak (UJ Kraków)
13:20-13:30 Q&A

13:30 - 14:30 LUNCH

14:30-16:50 SESJA V. ŁUSZCZYCA/PSORIASIS

Prowadzenie: prof. Aldona PIETRZAK (UM Lublin) prof. Adam REICH (UM, Rzeszów)

14:30-15:00 Łuszczycowe zapalenie stawów dla dermatologów prof. Marek Brzosko (UM Szczecin)
15:00-15:15 Wpływ palenia papierosów na łuszczycę dr Agnieszka Owczarczyk-Saczonek (UM Olsztyn)
15:15-15:30 Gene of vitamin D receptor (VDR) in patients with comorbid psoriasis prof. D. Khvoryk (UM Grodno)
15:30-15:45 Kontrola gospodarki lipidowej w łuszczycy za pomocą statyn prof. Aldona Pietrzak (UM Lublin)
15:45-16:00 The model of logistic regression of psoriasis dr Iryna Voznyak (Lwów)
16:00-16:20 MTX s.c. - zastosowanie kliniczne doc. Aneta Szczerkowska-Dobosz (GUMed)
16:20-16:40 Najnowsze metody leczenia łuszczycy prof. Adam Reich (UM, Rzeszów)
16:40-16:50 Q&A

16:50-17:10 II. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: prof. K. Wozniak (Warszawa)
ZESPÓŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY w praktyce lekarza dermatologa

prof. Zbigniew ZDROJEWSKI (GUMed, Gdańsk)

17:10-17:30 III. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: prof. C. Kowalewski (Warszawa)
INNOWACJE W DERMATOLOGII KLINICZNEJ 2018 prof. Andrzej KASZUBA (UM Łodź)

17:30-18:15 SESJA VI. ZESPOŁY AMIN BIOGENNYCH

Prowadzenie: prof. Jerzy KRUSZEWSKI (WIM, Warszawa ) prof. Krzysztof BUCZYŁKO (Łódź)

17:30-17:50 Nietolerancja histaminy prof. Krzysztof Buczyłko (Łódż)
17:50-18:05 Nietolerancja innych amin biogennych prof. Jerzy Kruszewski (WIM, Warszawa )
18:05-18:15 Q&A

18:15-18:35 V. Gorący temat/HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. W. Niczyporuk (Białystok)
Czy istnieje związek pomiędzy paleniem papierosów tradycyjnych i elektronicznych a częstością występowania objawów chorób alergicznych oraz układu oddechowego?
Dr Andriej SHPAKOU (Grodno)

DZIEŃ 3. Day 3. Dolina Charlotty 10.02.2018 (SOBOTA)

Slajd1

08:00 - 09:10 II. WARSZTATY SZKOLENIOWE: MOKRE OPATRUNKI/ WWT COURSE sala B
09:15 - 09:40 V. Gorący temat/HOT TOPIC Diagnostyka molekularna i jej miejsce we współczesnej alergologii sala A
09:40 - 10:00 VI. Gorący temat/HOT TOPIC Nadżerki w jamie ustnej - problem banalny czy poważny?
10:00 - 12:50 SESJA VII. AZS/ SESSION VII. ATOPIC DERMATITIS
11:00 - 14:15 KURS DERMOSKOPOWY / DERMATOSCOPY COURSE sala B
12:50 - 13:10 IV. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Cezary KOWALEWSKI (Warszawa) sala A
13:10 - 14:10 LUNCH & EXHIBITS
14.10 - 14:30 VII. Gorący temat/HOT TOPIC Clinical experience of biologic therapy in pediatric psoriasis
14:30 - 16:50 SESJA VIII. INFEKCJE/ SESSION VIII. INFECTIONS
16:50 - 17:10 V. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Janis KISIS (Riga)
17:10 - 17:30 VI. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (UM, Vitebsk)
17:30 - 18:45 SESJA IX. NANOCZĄSTKI I PEPTYDY W PRAKTYCE / NANOPARTICLES & PEPTIDES in practice

08:00-09:10 II. WARSZTATY SZKOLENIOWE: MOKRE OPATRUNKI

sala B transmisja on-line

Prowadzenie: prof. R.J. Nowicki Grant naukowo-szkoleniowy PTCA

08:00-08:15 Miejsce mokrych opatrunków w terapii AZS prof. R. J. Nowicki
08:15-08:45 Demonstracja sposobu stosowania mokrych opatrunków mgr Hubert Godziątkowski (Warszawa)
08:45-09:00 Bezpieczeństwo metody mokrych opatrunków doc. M. Trzeciak (GUMed)
09:00-09:10 Q&A

09:15 - 09:40 V. Gorący temat/HOT TOPIC sala A

Diagnostyka molekularna i jej miejsce we współczesnej alergologii
prof. Ryszard KURZAWA (Rabka-Zdrój)

09:40 - 10:00 VI. Gorący temat/HOT TOPIC

Nadżerki w jamie ustnej - problem banalny czy poważny? prof. K. Woźniak (WUM Warszawa)

10:00-12:50 SESJA VII. ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY/ATOPIC DERMATITIS

Prowadzenie: prof. Ryszard KURZAWA (Rabka), prof. Maciej KACZMARSKI (Białystok)

10:00-10:15 Genetyka i epigenetyka AZS - co ważniejsze modyfikacje genomu czy epigenomu? dr Boguslaw Nedoszytko (GUMed)
10:15-10:35 Quality of life in patients with atopic dermatitis doc. Pavel Chernyshov National Medical University, Kiev, Ukraine
10:35-10:50 Dlaczego chorzy na AZS odczuwają świąd i jak możemy im pomóc? doc. Magdalena Lange (GUMed, Gdańsk)
10:50-11:05 Choroby współistniejące z AZS doc. Magdalena Trzeciak (GUMed, Gdańsk)
11:05-11:25 Czynniki, które w wieku rozwojowym mogą wpływać na ciężkość przebiegu AZS współistniejącego z nadwrażliwością pokarmową prof. Maciej Kaczmarski (Białystok)
11:25-11:40 AZS i chłoniaki prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło (Gdańsk)
11:40-11:55 AZS - kolonizacja czy zakażenie gronkowcami skórnymi grupy "like" dr Alfred Samet (Gdańsk)
11:55-12:10 Badanie KyberKompaktPro u pacjentów z AZS dr Alfred Samet (Gdańsk))
12:10-12:25 Miejscowa terapia przeciwzapalna prof. Roman J. Nowicki (GUMed)
12:25-12:45 Farmakoterapia ogólna najcięższych postaci AZS- wczoraj, dziś i jutro. prof. Dorota Krasowska (UM, Lublin)
12:45- 12:50 Q&A

11:00-14:15 KURS DERMOSKOPOWY (tylko dla zarejestrowanych lekarzy) sala B

11:00-11:10 Powitanie prof. R. J. Nowicki
11:10-11:40 Zasady diagnostyki czerniaka skóry dr hab. M. Sobjanek
11:40-12:10 Znaczenie badania dermoskopowego w diagnostyce stanów przednowotworowych i niemelanocytowych nowotworów skóry lek. M.Sławińska
12:10-12:40 Dermoskopowa ocena zmian barwnikowych skóry twarzy i skalpu dr D. Jaśkiewicz- Nyckowska
12:40-13:25 Diagnostyka dermoskopowa zmian barwnikowych aparatu paznokciowego dr hab. M. Sobjanek
13:25-13:55 Dermatoskopia w codziennej praktyce klinicznej - wybrane przypadki dr hab. M. Sobjanek
13:55-14:15 Q&A i wręczenie certyfikatów

12:50 - 13:10 IV. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: dr hab. M. Lange (Gdańsk)

CHOROBY PĘCHERZOWE dzisiaj i jutro prof.Cezary KOWALEWSKI (WUM Warszawa)

13:10 - 14:10 LUNCH

14:10-14:30 IX. HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. M. Sokołowska - Wojdyło (Gdańsk)
Clinical experience of biologic therapy in pediatric psoriasis
prof. Skaidra Valiukeviciene (UM, Kowno)

14:30-16:50 SESJA VIII. INFEKCJE/INFECTIONS

Prowadzenie: prof. Romuald OLSZAŃSKI (WIM Gdynia), dr n. med. Alfred SAMET (Gdansk)

14:10-14:25 Endogenous beta-lactamase activity in patients with syphilis prof. Oleg Pankratov (UM Minsk)
14:25-14:40 Metody molekularne w diagnostyce grzybic - teoria prof. Anna Brillowska-Dąbrowska (PG Gdańsk)
14:40-14:55 Metody molekularne w diagnostyce grzybic - praktyka mgr Martyna Mroczyńska. (PG Gdańsk)
14:55-15:10 Local treatment of onychomycosis prof. Oleg Pankratov (UM Minsk)
15:10-15:30 Mikrobiom skóry - diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń gronkowcami skórnymi dr Alfred Samet
15:30-15:40 Nawrotowa róża czy vasculitis? dr Alfred Samet (Gdańsk)
15:40-16:00 Mikrobiom jelita grubego, a mikrobiom skóry - razem czy osobno? dr Mirosława Gałęcka (IM, Poznań)
16:00-16:20 SSSS in children: problems of differential diagnosis and therapy prof. Irina Torshina (UM Smolensk)
16:20-16:40 Choroby alergiczne skóry wywołane przez nicienie prof. Romuald Olszański (WIM Gdynia)
16:40-16:50 Q&A

16:50-17:10 V. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: dr hab. M. Trzeciak (Gdańsk)
PERSISTENT FACIAL ERYTHEMA - biomarker of diabetic microangiopathy
prof.Janis KISIS (Riga)

17:10-17:30 VI. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: dr hab. Roman Pukalyak (Lwów)
PRIMARY CICATRICAL ALOPECIA
prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (Vitebsk)

17:30-18:45 SESJA IX. NANOCZĄSTKI I PEPTYDY W PRAKTYCE

Prowadzenie: prof. Roman KALISZAN (Gdańsk), prof. Adam CENIAN (PAN Gdansk)

17:30-17:50 Nanocząstki nanocząstkom nierówne dr inż. Marta Pawłowska (Nanotech Wa-wa) prof. A. Cenian (PAN Gdańsk)
17:50-18:05 Nanocząstki srebra aXonnite w eradykacji nosicielstwa gronkowców skórnych dr Alfred Samet (Gdańsk)
18:05-18:20 Nanocząstki miedzi aXonnite w zakażeniach grzybiczych Candida dr Alfred Samet (Gdańsk)
18:20-18:35 Chemiczne i biologiczne konsekwencje stosowania peptydów w kosmetykach prof. Wojciech Kamysz (GUMed)
18:35-18:45 Q&A

DZIEŃ 4. USTKA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11. 02. 2018 (NIEDZIELA)

10:15-14:00 SESJA X. XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W USTCE

ustka ratusz

Prowadzenie: prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

10:15-10:20 Powitanie w Ratuszu BURMISTRZ USTKI
10:20-11:00 Znaczenie Światowego Dnia Chorego i wspomnienia z misji ks. abp. Henryk F. Hoser (Warszawa)
11:00-11:20 Warunkowana otwartość na obcych w świetle Starego Testamentu ks. prof. Grzegorz Szamocki (UG, Gdańsk)
11:20-11:40 Nauka w erze "post-prawdy" prof. Roman Kaliszan
11:40-12:00 Telefon zaufania - instytucja stale potrzebna prof. Grażyna Świątecka (Gdańsk)
12:00-12:05 Anioł Pański
12:05-12:25 Jakość życia i zaufanie osób wierzących prof. Mikołaj Majkowicz (Gdańsk)
12:25-12:45 Czy można zreformować system opieki zdrowotnej ? dr Jerzy Milewski-członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
12:45-13:00 Myślenie magiczne mgr Marcin Mielniczuk (Gdańsk)
13:00-13:15 Wspomnienia z misji s. Karin (Gdansk)
13:15-13:30 Opowieści z hospicjum ks. Eugeniusz Leśniak (Szczecin)
13:30-13:50 Ile w nas Lutra? ks. prof. Jan Turkiel (Ustka)
13:50-14:00 Dyskusja

Kontakt organizacyjny/wystawa firm, towarzystw naukowych i wydawnictw medycznych: p. Maciej Golec tel. 509 665 585